Hakkımızda

Günümüzde teknoloji son hızla ilerlemekte ve buna paralel olarak da sanayileşme artmaktadır. Modern ve gelişmiş toplumların temelini de sanayileşme oluşturmaktadır. Ülkemizde bu teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya çalışmakta ve teknolojiyi biraz geriden de olsa takip etmektedir. Bugün ve gelecekte sanayileşmiş ve modernleşmiş toplumlar içerisinde kendi ülkemizi ve bireylerini de görebilmek için teknolojik çalışmalara ehemmiyet verilmeli ve sanayileşmeye yönelik etkin adımlar atılmalıdır. 
Ülkemizde makine alanındaki sanayileşmeye yönelik gelişmelerin temelini CNC ve CAD/CAM sistemlerinin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde Amerika'dan yaklaşık 20 yıl sonra kullanılmaya başlayan bu terimler makine sanayisinden tut da uzay sanayisine kadar her alana girmiştir. 
 
CNC tezgâhlar üniversal tezgâhlarla işlenmesi zor ve karmaşık olan parçaları işlemekte böylece üretim süresini kısaltmakta, hassasiyeti ve kaliteyi artırarak teknolojik gelişmelere katkıda bulunmaktadır. CAM programları ise; CNC tezgâhlarda programlanamayan karmaşık şekilli parçaları işleyebilmek ve takım yollarını oluşturabilmek için kullanılmaya başlanmıştır. 
CAM programları, üretimde hata riskini azaltarak, daha hızlı üretim yapmayı ve daha kaliteli ürünler elde etmeyi sağlar. Hızla ilerleyen ekonomik gelişmeler ve endüstriyel ilişkiler, iş dünyasında uzman personel istihdamını etkin hale getirmiştir. İşletmeler her seviyede eğitilmiş personele ihtiyaç duymaktadır. Üretim sektöründe de sadece CNC tezgâhlarının ve CAD/CAM sistemlerinin olması yeterli değildir. Bu sistemleri verimli kullanacak kalifiye elemana da ihtiyaç en az bu sistemler kadar önemlidir.
Kalıptürk olarak, öğrencilerin mesleki teknik gelişimlerini artırmak onları yarınlara hazırlamak sorumluluğuyla eğitim materyalları paylaşımında bulunmaktayız.